Regulamin Hurtowni Pati

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma PATI, działająca na podstawie wpisu do ewidencji 503527, NIP 522-261-57-10, REGON 142234245- zwany dalej Sprzedającym
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz wysyłki zagraniczne.
 3. Zamówienia złożone w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie regulaminu.
 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”
 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowanypocztą elektroniczną na adres mailowy podany w „formularzu zamówienia”
 4. Zamówienia sa potwierdzane poprzez e-mail i/lub telefonicznie. Zamówienia których nie uda się potwierdzić nie będą realizowane.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczącch zamówienia.
 6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki
 7. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
 8. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego droga internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy, niedziele i święta.
 9. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni
 10. Każda tranzakcja będzie potwierdzona FAKTUĄ/PARAGONEM
 11. Płatność za zamówiony towar może nastapić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewm na konto Sprzedającego. Wprzypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego
 12. Zamówienia można odwołac tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z prawem Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze sprzedającym w ciągu 14 dni od dostarczenia towarów, oraz odesłanie zakupionych towarów w 14 dni od kontaktu telefonicznego.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nie naruszonym, w orginalnym opakowaniu. Zwrot nalezy uzgodnić e-mailem (hurtownia-pati@wp.pl). Towar nie pełniający powyżych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. W razie zwrotu towaru Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającycm za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamacje należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr. Zamówienia, nr. Dowodu zakupu(faktury Vat/paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT/paragonu.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgode na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupujacemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zdania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

Polityka

Hurtownia PATI zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownia serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.
Jakiekolwiek wprowadzone zmiany nie wpływają na podstawową zasadę Hurtownia PATI nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Hurtownia PATI oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Hurtownia PATI.
W czasie korzystania z serwisów należących do Hurtownia PATI możesz zostac poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane o które będziesz proszony, to w większości przypadków imie i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymagających danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Zaprenumerowanie subskrycji należących do Hurtownia PATI wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Hurtownia PATI wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
Hurtownia PATI zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Hurtownia PATI rozumnie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług, produktów np. zmiany wewnętrzne, promocje, niekomercyjne listy np. życzenia.
Dane osobowe podane na serwisach należących do Hurtownia PATI przy okazji wysyłania komentarzy do artykółów są dostepne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Hurtownia PATI nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji.
Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności
Niektóre obszary serwisów należacych do Hurtowni PATI moga wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Polityka prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do Hurtownia PATI
W przypadku pytań proszę pisać hurtownia-pati@wp.pl
Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne ze zdaniem Hurtownia PATI
Hurtownia PATI nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny.Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uzyskać za pewne tylko w momencie publikacji.